top of page
This Week's Family in Need 
Two Families in Vulnerable Condition
Scheduled Visit: July 1, 2018 (if the needed goal is met) 

Your donation is TAX DEDUCTIBLE!

Let's reach our goal for this mission and Change their Lives!

PayPal ButtonPayPal Button

Goal: $3000      So far: $2950

See the pictures of our past visits in Accomplished missions !

   **Total collected so far will be updated every evening**

35776181_2067034070225500_8664344200323530752_n
35734890_2067034376892136_2829362620237086720_n
35713131_2067033740225533_4335468678687490048_n
35463785_2067033623558878_1936242802602016768_n
35853454_2067033830225524_7051646304945963008_n
35820137_2067034340225473_1441019355247673344_n
35744137_2067033450225562_1985709933814874112_n
35666744_2067034203558820_2040434933926723584_n
35682194_2067033540225553_7466334983741767680_n
35492745_2067033606892213_2675674852001579008_n
35686647_2067033573558883_690574872262213632_n
35646876_2067034196892154_2643355652595908608_n

INFORMATION ABOUT THIS WEEK'S FAMILY

Location:  

Mets Mazrik Village, Gegharkunik Province, Armenia

Information: 

tel:  011374-77852709 - Hermine Petrosyan

A large family of 3 minor children living in the Mets Masrik village needs our support. Despite the extreme poverty, at home the atmosphere of great love, respect and solidarity reigns. The girls are 7 and 12 years old and the boy is 3 years old. The father of the children works in the village, sometimes doing shepherd work for others, and the mother has many health issues that she neglected but this has not stopped her from doing field work as much as she can to support her husband.


The house does not have natural gas, which makes it difficult for everyday life, as they have to burn wood even in the summer in order to make a simple meal.  The firewood is hard to collect, especially in the winter to heat the house, but is even harder during summer because in addition to the heat from outside, they have to put up with the heat from burning wood to make a meal. The mother said that she bakes bread in her neighbor's home because she does not have bread making oven to bake bread herself.


As for children, they also lack elementary children's accessories, starting with school supplies and toys.

Our plan is to install gas at their home, which in itself will cost arount 400,000 drams (about $800). Since this is a hard-working family, we can help give them a boost as well as sustainable income in means of cow, so that they will not only ensure their children are fed properly, but also be able to earn income by selling many dairy products.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-ին փող:, 1-ին նրբ, 3 տնակ, Հերմինե Պետրոսյան, 077852709

Մեծ Մասրիկ գյուղում է բնակվում  3 անչափահաս երեխա ունեցող հերթական ընտանիքը, որն ունի մեր աջակցության կարիքը. Չնայած ծայրահեղ աղքատությանը, տանը տիրում է մեծ սիրո, հարգանքի և համերաշխության մթնոլորտ: Աղջիկները 7 և 12 տարեկան են, տղան՝ 3 տարեկան: Երեխաների հայրը գյուղում բանվորական աշխատանք է կատարում, երբեմն հովիվություն է անում, իսկ մոր մոտ կան առողջական բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք անտեսելով սակայն նա ևս ժամանակ առ ժամանակ հողագործությամբ է զբաղվում և կատարում այլ աշխատանքներ:


Տանը բնական գազ չունեն, ինչը բավականին բարդ է դարձնում առօրյան, քանի որ ստիպված են փայտ վառել, որն էլ դժվարությամբ հավաքում են ձմռանը տունը տաքացնելու համար: Մայրիկն ասաց, որ հացը թխում է հարևան-բարեկամների տանը, քանի որ չունեն ջեռոց հաց թխելու համար:
Ինչ վերաբերվում է երեխաներին, ապա նրանք ևս զուրկ են տարրական մանկական պարագաներից՝ սկսած խաղալիքներից ավարտած դպրոցական պարագաներով:


The videos below are our Team's visits to other families we helped in previous weeks. Watch and see how we helped and ensured they will no longer be hungry or cold again.  After you watch, please consider donating, so that we can help this week's family as well

bottom of page