top of page

Children's Playground in Vanadzor, Lori- In Vahakn Aglamishian's Memory - 11/23/2021

Updated: Jan 7, 2022

One of many playgrounds built in memory and honor of Vahagn Aglamishian. Mr. Aglamishian wanted to help children, and in his honor, with his donation, we have built several playgrounds in his name. Today, children in Lori Province are enjoying what he left them, and will continue to enjoy for many years to come. This playground will serve as a place for children as well as for their parents and grandparents to co-mingle. Thank you, Mr. Aglamishian, we are sure you are seeing this and enjoying every time we accomplish something in your name. May you rest in peace. Վահագն Ագլամիշյանի հիշատակին և պատվին կառուցված բազմաթիվ խաղահրապարակներից մեկը։ Պարոն Ագլամիշյանը ցանկացավ օգնել երեխաներին, և ի պատիվ նրա, նրա նվիրատվությամբ, նրա անունով մի քանի խաղահրապարակներ ենք կառուցել։ Այսօր Լոռու մարզում երեխաները վայելում են այն, ինչ նա թողել է իրենց, և դեռ երկար տարիներ կվայելեն: Այս խաղահրապարակը կծառայի որպես երեխաների, ինչպես նաև նրանց ծնողների և տատիկների և պապիկների համատեղ շփվելու վայր: Շնորհակալություն, պարոն Ագլամիշյան, վստահ ենք, որ դուք դա տեսնում եք և վայելում եք ամեն անգամ, երբ մենք ինչ-որ բան ենք անում ձեր անունով: Հանգչես խաղաղությամբ։


Comments


bottom of page